I gamle dage var det sådan, at man skulle tilmelde sig en såkaldt "tilgangsliste", når man flyttede til et andet sogn.
Her er tilgangslisten for Mårslet sogn, hvor Peder Hansen er opført i november 1836, hvor han kommer til Vilhelmsborg.


Peder Hansen Østerby og Ane Kirstine Hansdatter med børnene Hans Pedersen og Caroline(1) Pedersen flytter i maj 1840 til Beder sogn fra henholdsvis Vilhelmsborg /Maarslet sogn og Lundum sogn.

Caroline(1) Pedersen dør 1 aar gammel i juni 1840.

I Beder Sogns kirkebog for 1842 finder vi , at "Huusmand og Kudsk Peder Hansen Østerby og Hustru Ane Kirstine Hansen, Beder Mark" har fået døbt deres datter Caroline Pedersen, med "Fødsels og Hjemmedaabsdatum" den 28. November.
Caroline er blevet båret af pigen Karen Jacobsdatter og fadderne var gårdmand Peder Nielsens hustru, gårdmand Jacob Pedersen, gårdmand Jens Larsen og gårdmand Mikkel Hasle Christiansen, alle Beder.

Ved folketællingen i 1845 bor familien i Beder By:


Ved samme folketælling i 1845 - blot i Mårslet Sogn - møder vi Charlotte Amalie Sabro:


I Maarslet Sogns kirkebog fra 1847 finder vi Theones daab:


Af kirkebogen fremgår det, at Theone er født den 15. oktober 1847 og at hendes fulde navn er Theone Marie Frederikke Pedersen (= samme tre fornavne som baronens datter).
Dåben har fundet sted i kirken den 5. december, 2. søndag i advent.
Forældrene er "Kudsk Peter Hansen Østerbye og Hustru Ane Kirstine Hansdatter fra Wilhelmsborg".
Endvidere oplyses det, at Theone er båret til dåben af Stuepige Amalia Sjarlotte Sabro af Wilhelmsborg (= de to fornavne er både byttet om og stavet forkert).
Fadderne var Avlsforvalter Hansen, Mejeribestyrer Sison? og Smedeformand Andreasen. Alle fra Wilhelmsborg.

I forbindelse med opførelsen af den nuværende hovedbygning på Vilhelmsborg 1842-44 er der formentlig blevet opført et eller flere dobbelthuse med plads til 2 familier
og hertil er Peder og Ane Kirstine flyttet mellem 1845 og 1847 fra Beder, og folketællingen 1850 ser derfor sådan ud:


Denne folketælling har fundet sted omkring den 1.februar 1850 og omkring den 8. februar 1850 nedkommer Ane Kirstine med sit femte barn - en lille pige.

Og så indtræder katastrofen: den 16. februar 1850 dør Ane Kirstine - i en alder af 44 år - af barselsfeber og hun bliver begravet den 20. februar; den lille nyfødte pige bliver hurtigt døbt Ane Kirstine Pedersen, dør den 22. februar kun 14 dage gammel og bliver begravet den 1. marts - altsammen ifølge Maarslet Sogns kirkebog for 1850 "Døde Qvindekjøn".

En svær tid for Peder Hansen.


Af samme Maarslet Sogns kirkebog for 1850 fremgår det, at Peder og Charlotte bliver viet den 3. juli 1850:
Brudgom:Enkemand 1ste gang, Peder Hansen Østerbye, 42 1/4 år gl., søn af Gårdmand Hans Nielsen af Østerbye i Rindum Sogn ved Ringkjøbing, er Kudsk på Wilhelmsborg.
Brud: Pigen Charlotte Amalie Sabroe, 48 1/2 år gl., datter af Skipper Christian Sabroe af Middelfart, tjener på Wilhelmsborg.
Forlovere: Handrup, Skovfoged i Langballe, F. Andreasen, Smed på Wilhelmsborg.
Bemærkninger: Bruden vaccineret 1804 af Distriktslæge Ortmann. Attest fra Hr. Forvalter Mohr at skiftet er påbegyndt efter brudg. afdøde kone. Brudgom vaccineret 3. juli 1808 af Skolelærer Nysogn i Hee Sogn.

Næste forår - 4. Maj 1851 - forlader Peder og Charlotte Vilhelmsborg.

Af Mårslet Sogns kirkebog 1851 afgangsliste fremgår det (nr. 32): Peder Hansen Østerbye og hustru Charlotte Amalie Sabroe og 4 børn 4.maj; Kudsk på Vilhelmsborg; Holme Mark; tjent på Vilhelmsborg siden 1836.

Mærkværdigvis er Hans noteret særskilt (nr. 29), selvom han er med i "4 børn": Hans Pedersen; 14 år; Kudsk Østerbyes Søn Vilhelmsborg; Holme Mark.

Peder var på Vilhelmsborg i næsten 15 år.

Inden vi lader familien forlade Vilhelmsborg, vil vi dog lige kaste et blik ud i det omgivende samfund og se på den forløbne tid i Peder Hansens liv.
Det var en tid med store omvæltninger kaldet Den Danske Guldalder.

Målet er Holme Mark, som ligger nogle få kilometer nordpå i Holme Sogn syd for Århus.

Her er familien opført i Holme Sogns kirkebog 1851 tilgangsliste folio 271.

Den 1. februar 1855 er der også folketælling i Holme Sogn, Ning Herred, Aarhuus Amt.
Her mangler Hans og Kirstine Marie.
Hans er med en alder på 18 år formentlig rejst hjemmefra, men Kirstine Marie - hvor er hun ?

Det viser sig - ifølge Holme Sogns kirkebog 1852 - at endnu en sorg har ramt familien: Kirstine Marie er død den 20. november 1852 kun 7 år gammel af "nervesvaghed"; det kunne være - men det vides ikke - børnelammelse.

Tiden i Holme er ved at være forbi og 25. marts 1857 drager Peder, Charlotte, Caroline og Theone nordpå med kurs mod Taars i Hjørring Amt.