Fra Peder var en lille dreng, sørgede hans far - Hans Nielsen Sand - for, at han blev noteret i lægdsrullen, hvilket skete med ca. 3 års mellemrum.
Derfor kan vi følge Peder over en årrække, idet vi dog skal være opmærksomme på, at de mange militære forkortelser og den utydelige skrift kan skabe store problemer.

Den første interessante lægdsrulle er fra 1825, hvor Peder er 17 år gammel:
Næste lægdsrulle er fra 1828 og en indkaldelse venter forude den 18. december 1830, men det ser ud som om Peder i oktober 1829 først tager til Holsten mod kaution.
Kaution - og iøvrigt også et amtspas - var nødvendig for, at han kunne få lov til at forlade Ringkøbing amt.
Bemærk iøvrigt Peders højde på 68½ tommer; den typiske højde er omkring 64 til 66 tommer, så Peder er usædvanlig høj i forhold til alle andre:

Dette udsnit af den militære stambog giver os mulighed for at opstille følgende signalement:
Peder Hansen Østerby var høj, godt bygget og havde brunt hår og blå øjne.


Peder Hansen er nu ryttersoldat i Slesvigske Kyrasserregiment 2. eskadron med garnison i Horsens:Lægdsrullen fra 1832 er svær at tolke . . .


. . . men ved folketællingen 1. februar 1834 er Peder stadig i Horsens:


Det var tilladt kyrassererne at have civilt arbejde ved siden af deres job som kyrasser, så ud af ovenstående kan man ikke læse, om Peder stadig er kyrasser og bor og arbejder hos oberstløjtnanten eller om han har forladt militæret.


Lægdsrullen 1835 viser os, at Peder stadig holder til i Horsens, men der er altså noget med 13. september 1834 og Albertus Kaalund hjemme i Rindum !Her er forklaringen !
Peder Hansen Østerby's far - Hans Nielsen Sand - dør i 1825.
Peder Hansen Østerby's mor - Karen Pedersdatter (Sand) - gifter sig 3. maj 1828 med den lidt yngre Peder Brostrup Albertus Kaalund, som således bliver Peder Hansen Østerby's stedfar.


I juni 1836 dør Kammerherre, Oberstløjtnant og Baron Ove Heinrick Juul Rysensteen og da Peder senere bliver gift med Ane Kirstine Hansen den 29. oktober 1836 i Lundum Kirke, Skanderborg Amt, får han med virkning fra november 1836 ansættelse som herskabskusk på Vilhelmsborg hos baronesse Sophie Charlotte Güldencrone, som er døbt Sophie Charlotte baronesse Juul af Rysensteen og datter af ovennævnte afdøde Kammerherre, Oberstløjtnant og Baron Ove Heinrick Juul Rysensteen.