Her er beretningen om Peder Hansen, som blev født d. 9. marts 1808 - dagen kaldes "40 riddere" - i Østerby, som lå i Rindum Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt.
Østerby var en samling gårde og huse lidt udenfor Rindum, som ligger øst for Ringkøbing og Trap Danmark har fra 1688 navnet Øster bye.


Kilde: Geodætisk Institut Generalstabskort 1:100.000 1965


Her kan du se Peder Hansens dåbsattest:

Peder Hansens dåbsattest

Teksten lyder således:
Onsdagen d. 9. marts om morgenen kl. 4.30
fødtes Hans Nielsen Sand og Hustrue Ka-
ren Pedersdatter i Østerbye en søn, der sam-
me dag blev hjemme døbt og kaldet:
Peder.

Ved dåben i Rindum Kirke har det kun været mulig at finde een fadder:

Teksten lyder således:
Skiærtorsdag d. 14. april blev Hans Ni-
elsen Sands søns daab (fra 9. marts)
stadfæst i kirken;
Fadderne vare:
Karen Marie Pedersdatter (barnets mo-
ster) givt med Jens Iversen i Østerbye i
Stauning Sogn, bar barnet.

Hans Nielsen Sand - far til Peder Hansen Østerby - var søn af Niels Christensen Sand og Ellads Hansdatter på slægtsgaarden Sand eller
Nørkærgaard, Mejlby ved Stauning.


En anden søn af Niels Christensen Sand og Ellads Hansdatter - storebror til Hans Nielsen Sand - Christen Nielsen Sand havde en datter - Ane Sand - som var mor til den kendte Folkemindesamler Evald Tang Kristensen.