På denne side vil jeg prøve at vise det Vilhelmsborg, der eksisterede i første halvdel af 1800-tallet.

Den sidste adelige baron på Vilhelmsborg var Frederik Julius Christian Gyldenkrone. Han boede ikke på Vilhelmsborg, hvilket var en del af forklaringen på, at godset var temmelig forsømt.

Da han døde i 1824 efterlod han sig ingen børn, hvorfor det var brodersønnen Ove Christian Ludvig Emerentius Gyldenkrone, som i en alder af 29 år overtog baroniet.

Ove Gyldenkrone var født 1795 i Slesvig. Han var ældste søn af Vilhelm Gyldenkrone og Juliane Marie Høegh-Guldberg og opkaldt efter morfaderen Ove Høegh-Guldberg - tidligere statsminister og senere stiftamtmand i Århus (1795-1802).

Ove Gyldenkrone blev student fra Århus i 1817 og cand. jur. 1821.


I 1829 giftede Ove sig i Østbirk med Sophie Charlotte Juul-Rysensteen (født 1801 på "Julianelyst")

I ægteskabet kom der 5 børn:
Julie Marie Wilhelmine Henriette Charlotte Ludovica, 1830-1854
Emma Ottilie, 1831-1887
Carl Wilhelm Ludvig Marius Christian Frederik, 1833-1895
Theodora (Theone) Marie Frederikke, 1835-1901
Oscar Emil (til Urup), 1837-1892.

Kilde: Hans Møller "Vilhelmsborg - Træk af 500 års historie"


Da Ove i 1824 flyttede ind på Vilhelmsborg, var der ingen fornem hovedbygning, men blot en lang, énetages og forsømt bindingsværkslænge og godsets økonomi var elendig.
Landbruget var i krise efter Napoleonskrigene, korneksporten til vores største aftager Norge var gået i stå efter at vi havde afstået Norge til Sverige i 1814 og England havde indført toldbegrænsninger.

Det var denne bindingsværkslænge, som Peder Hansen Østerby kom til, da han i november 1836 tiltrådte stillingen som herskabskusk på Vilhelmsborg.Fra 1828 sporedes der atter fremgang for landbruget og muligheden for en mere standsmæssig beboelse kom indenfor rækkevidde.

I perioden 1842-44 opførtes en ny hovedbygning, hvilket Peder Hansen og Ane Kirstine har været vidne til.

Arkitekten var C.G.F. Thielemann, som opførte hovedbygningen i klassicistisk stil. Murfladerne har oprindeligt været overtrukket med et ganske tyndt lag puds og behandlet med en lys gråbrun kalkfarve. De vandrette fuger har været optrukket med et huljern og behandlet med en mørk grå farve.
Den gamle bindingsværkslænge - angivet med rødt og gult - blevet nedrevet i 1843-44.
Da Charlotte Amalie Sabro var ansat som baronparrets betroede stuepige må hun have færdedes i Vilhelmsborgs park.
Det skal nævnes, at det gamle Vilhelmsborg undtagen hovedbygningen brændte i 1855, hvorefter det nuværende Vilhelmsborgs avlsbygninger blev opført vest for hovedbygningen.
På dette tidspunkt havde Peder og Charlotte forladt Vilhelmsborg og boede i Holme nogle få kilometer nord for Vilhelmsborg.