I det følgende vil jeg bringe en række dokumentationer for, at det korrekte og officielle tidspunkt for Århundredskiftet / Årtusindskiftet / Millennium er

Nytårsaften  2000/2001.

Da Københavns Universitet blev grundlagt i 1479 fik det samtidig et privilegium (ophævet 1976) til at udgive kalendere (seneste retsforskrift i Danske Lov, 2. bog, 21. kapitel, paragraf 5).

Københavns Universitet er altså i besiddelse af en ekspertise, der baserer sig på over 500 års beskæftigelse med kalendere.

Det kan man da kalde en autoritet på kalender-området !

Det er denne videnskabelige ekspertise, som afgør at det officielle Århundredskifte / Årtusindskifte / Millennium finder sted  Nytårsaften 2000 / 2001.
En henvendelse til Københavns Universitet medførte dette svar:
Encyclopædia Britannica er det mest betydende opslagsværk eller encyklopædi på engelsk.
This website is private and nonprofit.
Statsbiblioteket skriver om Encyclopædia Britannica:
Siden dets grundlæggelse i 1768 har Encyclopædia Britannica været et af de førende opslagsværker og leksika i verden.
Online-udgaven svarer til den trykte udgave i 32 bind.

På denne adresse http://www.britannica.com/EBchecked/topic/382728/millennium kan læses (2010):

"The 1st millennium is defined as spanning years 1-1000 and the 2nd the years 1001-2000.
Although numerous popular celebrations marked the start of the year 2000, the 21st century and 3rd millennium ad began on January 1, 2001."
Den Store Danske Encyklopædi blev tidligere udgivet af forlaget Gyldendals datterselskab Danmarks Nationalleksikon, nu af Gyldendal selv.
På denne adresse

http://www.denstoredanske.dk/It%2c_teknik_og_naturvidenskab/Astronomi/Kalender_og_tid/%c3%a5rhundrede

kan læses (2010):

"Århundrede, sekel, tidsrum på 100 kalenderår. I den fremherskende tidsregning tælles århundrederne fra Kristi fødsel, således at år 1 til og med år 100 kaldes "det første århundrede e.Kr.", år 101 til og med år 200 kaldes "det andet århundrede e.Kr." osv. Dermed gik det 20. århundrede fra 1901 til og med 2000, og det 21. århundrede begyndte i 2001. I det 20. århundrede blev betegnelsen "1900-tallet" almindelig, hvilket gav anledning til en tilsvarende benævnelse af de foregående århundreder. 1900-t. gik fra 1900 til 1999."
Royal Observatory Greenwich havde omkring Årtusindskiftet på denne adresse:

http://www.rog.nmm.ac.uk/leaflets/new_mill.html

et flot website, som nu er nedlagt.

Et enkelt element er dog bevaret og kan ses her:

This webside is private and nonprofit.
På Det Kongelige Bibliotek i København, Statsbiblioteket i Århus  og andre større biblioteker er der mulighed for at komme til at se gamle aviser.
Du kan også prøve at spørge på dit eget bibliotek om de kan hjælpe dig.

Den første avis, du bør spørge efter er Politiken fra tirsdag 1. januar 1901:
På forsiden står der med store bogstaver: Første dag i det nye aarhundrede samt flere journalistiske artikler, der omhandler Aarhundredskiftet.
Inde i Politiken er der både journalistiske artikler og annoncer om emnet.

Hvis du vil vide, hvordan århundredskifte-nytårsaftenen 1900/1901 foregik i Kjøbenhavn, Aarhus, Aalborg og Odense er det her, du skal læse om det !
Den næste avis er Berlingske politiske og Avertissements-Tidende - idag Berlingske Tidende - fra onsdag 2. januar 1901.
Her er annoncer vedr. "Det ny Aarhundrede" og en journalistisk artikel om "Nytaarsaften i  Kjøbenhavn" i anledning af "Hundredaarskiftet".
Jyllands-Posten fra tirsdag 1.januar 1901 beskæftiger sig i selveste lederen med århundredskiftet: "...den store Arkivar lukker den Mappe, der rummer det 19. Sekels Dokumenter...".

Hvordan  Jyllands-Posten klarede at byde et nyt århundrede velkommen 1. januar 2000  bl.a. i forbindelse med Explorer-projektet - og efter kun 99 års forløb - forblev et mellemværende mellem Jyllands-Postens ledelse og Jyllands-Postens læsere.
Det Danske Sprog-og Litteraturselskabs Ordbog over Det Danske Sprog, som blev udgivet i 27 bind mellem 1919 og 1954, skriver i første bind på side 67 under opslaget "Aarhundrede" : "det 19. aarhundrede er tiden mellem 1/1 1801 og 31/12 1900".

Det skulle så være til at regne ud, at det 20. århundrede må være tiden mellem 1/1 1901 og 31/12 2000.
I selveste Salmonsens konversationsleksikon finder vi i bind 1, side 51 under opslaget "Aarhundrede" en begrundet forklaring, der ender med "...og det 20. Aa. begyndte saaledes med 1. Jan. 1901".
Ovennævnte er blot en del af den omfattende mængde dokumentationer, der findes på, at det korrekte og officielle tidspunkt for Århundredskiftet og Årtusindskiftet er

Nytårsaften 2000 / 2001

Tilbage